Уголемяване на бюста с импланти

Описание

Ако Вие сте избрали операция за увеличаване на бюста, вероятно пред Вас стоят редица въпроси. Въпроси, които изискват отговори и тези отговори имат една отправна точка: Вие!

Вие сте Индивидуалност и това ще е пътеводната светлина в цялата ни комуникация! Вие сте различна от всяка друга жена, Вашите тъкани са различни! Вашите гърди са различни! Вашите очаквания и търсения вероятно ще са различни!

Задайте си въпроса: „Искам ли самата аз „щампова операция“ или бих предпочела всеки аспект от моята операция за уголемяване на бюста да бъде адаптирана към специфичните изисквания на моите тъкани?“. Сега може да Ви звучи леко банално, но в хода на целия оперативно-възстановителен период трудно може да се излезе от тази рамка! Тя определя и границата добър/отличен резултат!

Ако Ваша позната е имала уголемяване на бюста, Вие виждали ли сте нейните резултати? Харесват ли Ви? Ако да, тогава си задайте и въпроса: Вашите тъкани същите ли са като нейните? Ако те не са, вероятно и резултатът няма да е същия! Не е задължително да бъде по-лош! Но и ако резултатът от нейната операция не Ви харесва – не е задължително това да се повтори и при Вас! Всичко е толкова индивидуално! Дори и първоначално всичко да изглежда по същия начин, някъде в хода на оперативно-възстановителния период индивидуалността ще се намеси! Тогава идва времето на интерпретацията за това, по какъв точно начин индивидуалността се е намесила. Точния отговор идва от опита!

Обща практика е да се представят фотоси „преди и след“. Ако това е пътят да изберете операция, то задайте си въпроса: Жената на снимката на Вашата възраст ли е? Изходните „качества“ на нейните гърди същите като Вашите ли са? Дали фотографията е направена така, че да представи резултатите по-добре от реалното? И много-много важния въпрос: Вие не можете да докоснете гърдите от снимката и де прецените каква е еластичността на тъканите… Прекалено много условности! Какъв е пътят за правилното решение? Вероятно в търсене на отговор на правилните въпроси, зададени в правилния ред!

  • Какво уголемяването на бюста може и не може да направи?
  • Как да определя точно какво искам?
  • Суетата ли е единственото, което ме кара да търся тази операция или очаквам промяна вътре в себе си?
  • Медицински безопасно ли е уголемяването на бюста? Разбирам ли реалните рискове от операцията?
  • Мога ли да коригирам проблема по друг начин?
  • Мога ли финансово да си позволя операцията?
  • Как ще протече възстановителния ми период?
  • Как това мое решение ще повлияе живота ми в бъдеще?
  • Как да взема окончателно решение и да се подготвя за операцията?

Какво уголемяването на бюста може и не може да направи?

Няма друга операция, която да е обект на толкова интерес, неразбиране и противоречия, както научни, така и в обществото от операцията за уголемяване на бюста. Повече от два милиона американки имат импланти в гърдите си. За времето от 1992 до 2004г. средния брой на пациентките с уголемяване на бюста се е увеличил с 676%, а от 2004 до 2016г. – с 1208 %! И ако това са новите реалности, ние като лекари трябва и да изучаваме всеки аспект на този процес, в стремеж да дадем най-доброто на пациентите си!

Историята на тази операция е доста дълга. Тя се бележи основно от търсенето на идеалният имплантируем материал – имплантът!

Началото е през 1963г. когато Cronin и Gerow въвеждат нов продукт – протеза с „естествена повърхност“. Постепенно в практиката стават ясни някои от негативите на тези импланти и през 1992г в САЩ е въведен мораториум върху приложението на силиконовите импланти! Този мораториум трае от 1992г. до 2005г. голяма част от съвременните страхове на пациентките ни са ехо от информацията изнасяна в медиите покрай този мораториум! Мораториумът е вдигнат през април 2005г. след като се публикуват резултатите от тригодишно наблюдение на 551 пациентки и не са установени никакви значителни рискове, свързани с приложението на силиконовите импланти на Mentor Corporation. Имплатите, произведени от Mentor са първите, които и до днес покриват изискванията за качество в САЩ и Европа!

Силиконът е полимер на dimethylsoloxane. Тази химична формула е широко използвана в лекарства, спринцовки, сърдечни и съдови клапи. Първо поколение силиконови импланти е имало твърди стени и вискозен (течлив гел). Те давали много висока честота на капсулна контрактура. За да се намали риска от нея през 1970г. се въвежда второ поколение импланти – с тънки стени и гел с ниска вискозност. За този тип импланти е било характерно висок процент на разкъсване на имплантите. Трето поколение силиконови импланти са въведени в практиката през 1980г. Те са били изградени от дебела обвивка, висококохезивен гел и новият елемент е специалната силиконова бариера по вътрешната повърхност на импланта, която пречи на гела да излезе навън.

Съвременните четвърто и пето поколение импланти са въведени в средата на 90-те години и са изпълнени с много висококохезивен гел, който практически не може да излезе от импланта. Това дава възможност на съвременните импланти изцяло да премоделират гърдата. Поставянето им в тялото може да стане през четири, най-често обсъждани разреза:

1. Инфрамамарен – в гънката под гърдата.

Това е най-често използвания разрез. Дължината на този разрез е 3-4 см при поставянето на кръгли импланти и с един-един и половина сантиметра повече при поставянето на същия тип анатомични импланти.

2. Разрез около ареолата

Този тип разрез е подходящ за въвеждането на по-малки импланти. Използва се често, защото дава добър достъп до всяка част на гърдата. В пълен кръг този разрез се прилага в случаите на повдигане и уголемяване на бюста с импланти.

3. Разрез в аксилата

Почти незабележим при пълно зарастване. Често се съчетава с ендоскопско отпрепариране на джоба за импланта. Има някои известни неудобства, които го правят по-малко предпочитан.

4. Разрез около пъпа

Почти екзотичен вариант. Малко използван, а за съвременните анатомични импланти – изобщо неприложим!

Анатомични или кръгли импланти?

Този въпрос е началото на една много голяма дискусия, в която има трима участници: пациентът, производителите на импланти и лекарят. От тях най-важна е пациентката, най-отговорен следва да е лекарят, а от производителят се очаква да е надежден! И понеже Mentor Corp. е признат в целия свят като водещ производител на гръдни импланти с най-високо качество, аз не крия пристрастието си към техните импланти! Сляпото доверие в нови производители, доведе до това днес много хирурзи свенливо да твърдят, че не са част от аферата ``PIP``! Аз не желая това за моите пациенти! Залагам на качеството, давано от Mentor!

Колкото и да е голям опита на една корпорация, моята роля е да пазя пациента! Стриктния научен подход към тази операция е моя подход! Той диктува ние критично и в полза на пациента да следим как се съчетават близо 50 фактора за една успешна операция за увеличаване на бюста с импланти. В тази оценка ние трябва да се придържаме стриктно към обективните реалности!

И така анатомични или кръгли импланти? Научен факт е, че анатомичните импланти са последното технологично средство в производството на мамарни импланти! Знае се, че те са и по-скъпи продукти! Знае се и това, че за добра операция с тях се изискват много по-високи технически умения от хирурга. Моят седемнадесетгодишен опит с операциите на гърдата ми дават възможност добре да интерпретирам и направя връзка между желанията на пациентката и възможностите на анатомичните импланти. Разработена и внедрена в нашата практика е програма за двадесет и четири часово възстановяване след операцията и бързо интегриране в ежедневието! Прилагаме система за много точен избор на импланти за всеки конкретен пациент! Разработена и приложена е система за стриктен следоперативен контрол и оценка на краткосрочните и дългосрочни резултати! Цялата ни система на работа е подчинена на принципа „На първо място – безопасността на пациента!“. Придържайки се към тази система на работа, ние максимално ограничихме субективния фактор при избор на имплантите и разработихме качествено нова система! Тя отчита обективните особености на пациентките, целите на уголемяване на бюста, състоянието на тъканите на гърдата, предпочитанията на жената и знанието и опита на хирурга за един оптимален краен вариант.

И така като заключение на първия въпрос: анатомични или кръгли импланти? – моя отговор е: Анатомичните импланти създават по-естествена гърда, те дават възможност за много точна адаптация към тялото на пациентката, което води до много удовлетворителна визия! Анатомичните импланти са хирургически по-трудни за работа, имат някои особености в следоперативните грижи. Веднъж приети от организма обаче дават дълготраен, естествен и много удовлетворителен резултат!

Каква да бъде повърхността на импланта – гладка или текстурирана?

Текстурираната повърхност е замислена така, че самата повърхност да разпредели околните тъкани в различни посоки. Идеята е, да се предпази тялото от срастването им само в една посока и така да се избегне едно от най-неприятните усложнения след уголемяването на бюста – капсулната контрактура. Факт е, че въвеждането на текстурираната повърхност на имплантите, заедно с подмускулното им поставяне и промяната в оперативната техника, доведоха до значително намаляване на това усложнение!

Някои автори препоръчват при развила се вече капсулна контрактура текстурираните импланти да се заменят с гладки. Според други, обаче това по-скоро е хипотеза, а не научно доказан факт!

Отговорът ми на въпроса каква повърхност на импланта следва да се избере, е: За първа операция за уголемяване на бюста аз препоръчвам текстурирани импланти. При втора операция много внимателно следва да се анализират факторите и обстоятелствата, наложили изпълнението и! При планиране на втора операция следва да се състави план, в който да присъства и възможността за отстраняване изобщо на имплантите, ако те са довели до сериозна капсулна контрактура!

Подмускулно или надмускулно поставяне на импланта?

Този въпрос е решен от науката за уголемяване на бюста с импланти! Той вече дори не е обект на дебати! Има ясни и точни критерии и то извън желанията на хирурга как да се избере позицията на импланта! Водещ аргумент е това, какви са тъканите на пациентката! Те диктуват позицията! И изобщо – времето, в което решенията за операция се вземаха „от вратата“, от „един поглед“ вече е в миналото!

Най-често задаваните въпроси:

Какво представлява капсулната контрактура?

Около импланта организма образува капсула. Когато тази реакция е прекалено силна, тогава се говори за капсулна контрактура! Симптомите варират от втърдяване на гърдата или лек дискомфорт месеци след операцията. В тежките случаи се стига до деформиране на гърдата с разместване на импланта. Капсулната контрактура може да стане повод за нова операция на гърдата. В основата си тя е реакция на тялото към импланата!

Може ли имплантите да доведат до рак на гърдата?

В доклад на Европейския комитет по осигуряване качеството на медицинските изделия в пластичната хирургия се съобщава: „Имплантите със силиконов пълнеж не причиняват рак или други злокачествени заболявания.“

Как гръдните импланти влияят на мамографията?

Гръдните импланти по правило затрудняват мамографията! Точна ранна диагностика на заболяванията на гърдата може да се направи с ехомамография или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР)!

Възможно ли е да получа алергия към силикона?

Алергиите към силиконовите импланти са редки! Възможна е кръстосана алергия към синтетични продукти в лакове, лосиони, дезодоранти, сапуни! Днес козметиката е много агресивна в търсенето на абразивен ефект върху кожата! В първите няколко месеца след операцията е възможна имунологична раекция, която отшумява за няколко седмици!

Каква е трайността на един имплант?

Имплантите не са доживотен продукт! Ето защо е вероятно те да бъдат подменени с времето. Диапазонът за това варира от няколко до 10-20 години. Индивидуално е! Често пъти импланта се сменя, заради желанието да се поставят по-големи импланти, които да „догонят“ възрастовите промени в бюста!

След колко време се връщам към ежедневната си активност?

Периодът на възстановяването е много индивидуален. Обикновено най-некомфортни са първите два-три дни! Средното време за пълно възстановяване е четири до шест седмици! Важно е докато заздравява в разреза да не се допуска влага, дори и собствената пот. Затова ограничете физическата си активност, докато трае заздравителния период! Не бързайте да натоварвате тялото си прекалено, особено горната част! Оставете тялото Ви да се възстанови от една важна операция, която си струва търпението! Само така ще се сведе до минимум отока около гърдата. Не мокрете разреза до две седмици след операцията! Не допускайте, в никакъв случай шампоан за коса и тяло в областта на шева! Под негово влияние конците ускоряват фазата си на резорбция! Влизането в джакузи се препоръчва след около месец! Нека заедно да решим кога да възобновите тренировките, от коя част да започнете и как да я натоварвате! Сроковете за възстановяване са различни при различните пациенти. За подобряване на кръвообръщението се препоръчва ходене.

Колкото по-големи са имплантите, толкова по-тежки ще бъдат гърдите Ви. Носенето на поддържащо еластично белъо е задължително, за да се предпази кожата от дърпане в ранните срокове след операцията.

Мога ли да се пека на слънце и да ходя на солариум?

Слънцето и солариума не влияят на имплантите, но може да влошат белезите. Върху разрезите не трябва да попадат слънчеви и ултравиолетови лъчи поне една година след операцията! Имплантът може да се нагрява и да изстива по-бавно от Вашето тяло!

Кога ще мога да летя със самолет? Кога ще мога да плувам и да се гмуркам?

При промяна на налягането може да се появи леко разширение и свиване на обвивката. Това може да доведе до образуването на малко количество въздушни мехурчета в импланта, а Вие да чуете „бълбукане“ в него. Този феномен отшумява за 24-48 ч.

Кога ще мога отново да нося сутиен с бенели?

В продължение на три до шест месеца след операцията бенелите могат да причинят трайни вдлъбнатини в тъканта! След този период сутиен с бенели може да се носи за кратки периоди, за да се избегнат трайни вдлъбнатини в кожата!

Какви ще бъдат гърдите ми след време?

При някои жени имплантите остават много меки, много естествени. Това зависи от установените отношения между тъканите и импланта!

Колко тежат имплантите ми?

Преценете сами: импланти от 250 сс. тежат 250 грама!

Как влияе пушенето върху процеса на възстановяване след операция?

Пушенето причинява свиване на кръвоносните съдове и намалява подаването на кръв и кислород към мястото на операцията. Тъканите се нуждаят от кръв и кислорода, пренасян от нея, за да заздравеят. Когато подаването на кръв е намалено, тъканите заздравяват по-бавно! Ние препоръчваме спиране на тютюнопушенето за срок от три седмици преди- и след операцията.

Ще загубя ли усещането в зърната?

Обикновено промените са временни! Те се възстановяват за срок от четири до седем седмици!

Как се променят имплантите при промяна в теглото ми?

Най-добрият вариант е, да сте с близко до идеалното тегло! Значителна загуба на тегло след поставянето на гръдни импланти може да промени резултатите от операцията по незадоволителен за Вас начин! Увисването и намаляването размера на гърдите е естествено следствие от това и обратно – напълняването следоперативно може да доведе до увеличаване размера на гърдите?

Преминах петдесетте. Твърде късно ли е за гръдни импланти?

Доброто здравословно състояние, а не възрастта са важни за вземането на решението за операцията!

Какво ще се случи с гърдите ми по време на бременността?

Гърдите ще променят формата си след бременност и кърмене. Крайната форма е индивидуална! Имплантите не водят до смущения в кърменето, но някои проблеми на кърмещата жена като напр. мастит, може да утежнят някои процеси в гърдата и да засилят капсулната контрактура!

Мога ли да коригирам проблема по друг начин?

Билковите препарати със сигурност няма да решат проблема!

Един алтернативен и набиращ все по-голяма популярност метод е липофилинга на гърдата с цел уголемяването на бюста. Ние работим по контролирано клинично проучване за ефикасността и безопасността на метода, който е твърде млад и за света!

Мога ли финансово да си позволя операцията?

Цени на естетичната хирургия на бюста. Финансови условия на операцията.

Естетична хирургия за моделиране на бюста. Всички операции за уголемяване на бюста с импланти се изпълняват с американски импланти “Mentor” . В цената са включени: имплантите, престоя в клиниката за едно денонощие, хонорара на медицинския екип, хонорара на хирурга, медикаментите за приложение в болницата.

Галерия - преди / след

Уголемяване на бюста с импланти / Преди Уголемяване на бюста с импланти / След
Уголемяване на бюста с импланти / Преди Уголемяване на бюста с импланти / След
Уголемяване на бюста с импланти / Преди Уголемяване на бюста с импланти / След
Уголемяване на бюста с импланти / Преди Уголемяване на бюста с импланти / След
Уголемяване на бюста с импланти / Преди Уголемяване на бюста с импланти / След
Уголемяване на бюста с импланти / Преди Уголемяване на бюста с импланти / След
Уголемяване на бюста с импланти
Уголемяване на бюста с импланти
Уголемяване на бюста с импланти
Уголемяване на бюста с импланти
Уголемяване на бюста с импланти
Уголемяване на бюста с импланти
Уголемяване на бюста с импланти

Цени

Направете запитване

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Доктор Веселин Молов / Инвела Клиник