Търсене на процедури

Смяна на имплантите и промяна в анатомичния им план

Смяна на имплантите и промяна в анатомичния им план

Всичко написано в секция „Смяна на имплантите “ е актуално и в тази глава. С някои особености!

Всички пациентки, оперирани преди 2011г., трябва отново да прегледат документацията си за поставени под жлезата импланти и дали самите те или лекари, които са ги преглеждали са установили проблеми, свързани с мястото на поставяне на имплантите. Възможно е такива проблеми никога да не възникнат, но след 2005г. в световната литература зачестиха съобщенията за по-висока честота на капсулна контрактура при импланти, поставени под жлезата на гърдата. Така се затвърди ново направление в естетичната хирургия на бюста, което бе наречено „ Replacement“ – промяна в анатомичната план на поставяне на импланта. Анатомичен план е точно този термин, който описва къде е поставен импланта: зад жлезата, непълно или частично зад пекторалния мускул.

Основна цел на „replacement“ операцията е да преодолее неблагополучията, последващи поставянето на имплант в не толкова сигурен анатомичен план или неблагополучията, последващи поставянето на грешен тип имплант. Какви са точно причините за предприеманата операция е от огромно значение в планирането на последващата операция за уголемяване на бюста.

Преди операцията

При консултацията трябва да се изяснят основните въпроси:

  • Типа на поставените силиконови импланти.
  • Точният анатомичен план на поставените силиконови импланти.
  • Проблемите последвали първата или предишните операции.
  • Съставяне на нов оперативен план.
  • Избор на нови импланти.

Всички мерки за предоперативна подготодка на пациента, описани при другите оперативни интервенции важат и тук. Ние ще ги обсъдим подробно на консултация. При планиране на тази оперативна интервенция по-често се налагат допълнителни високоспециализирани диагностични средства, чрез които да се установят точно създадените анатомични отношения в тъканите.

Самата операция

Д-р Молов като Ваш пластичен хирург е с над осемнадесетгодишен опит с пластичната, естетична, реконструктивна и обща хирургия на гърдата! Самата операция е с продължителност от 3 до 4 часа, в зависимост от тежестта на проблемите, които ще се решават. Следоперативното възстановяване е различно, но като цяло не се различава от това на първичното уголемяване на бюста (уголемяването на бюста за първи път). Спазват се и същите следоперативни и възстановителни мерки.

Финансови условия на операцията.

# Процедура Цена
1 Смяна на имплантите и ново уголемяване на бюста с импланти.
с кръгли импланти 4700 лв.
с анатомични импланти 5700 лв.
2 Смяна на имплантите и нова аугментационна мамапластика плюс алопластично усилване на джоба за импланта:
с кръгли импланти и:
биоинтегрируема мрежа (с включена цена на мрежата) 5700 лв.
биогенетични продукти (без цената на продукта) 6100лв.
с анатомични импланти и:
биоинтегрируема мрежа (с включена цена на мрежата) 6700 лв.
биогенетични продукти (без цената на продукта) 7100 лв.
3 Смяна на имплантите и промяна в анатомичния им план плюс алопластично усилване на джоба за импланта:
с кръгли импланти и:
биоинтегрируема мрежа (с включена цена на мрежата) 5800 лв.
биогенетични продукти (без цената на продукта) 6200 лв.
с анатомични импланти и:
биоинтегрируема мрежа (с включена цена на мрежата) 6800 лв.
биогенетични продукти (без цената на продукта) 7200 лв.
4 Уголемяване на бюста само маста тъкан. Breast lipofiling
в количества 150 – 200 сс мастна тъкан на гърда 2500 лв.
в количества 201- 280 сс мастна тъкан на гърда 3000 лв.
в количества 281 – 350 сс мастна тъкан на гърда 3300 лв.
в количества 351 – 450 сс мастна тъкан на гърда 3500 лв.
5 Уголемяване на бюста с мастна тъкан след предишно уголемяване с импланти Като т. 12
6 Редукционна пластика на млечната жлеза стандартна (намаляване на бюста) 3000 лв.
7 Редукционна пластика при много големи млечни жлези (намаляване на бюста при много големи гърди ) 3500 лв.
8 Повдигане на бюст, отпуснат до 4 см. (мастопексия) 2500 лв.
9 Повдигане на бюст, отпуснат над 4 см.(мастопексия) 3000 лв.
10 Повдигане на бюст (мастопексия) след уголемяваща пластика с импланти 2500 лв.
11 Намаляване на ареолите
с местна анестезия 700 лв.
с обща анестезия 1400 лв.
12 Коригиране на вгънати навътре зърна
с местна анестезия 800 лв.
с обща анестезия 1600 лв.
13 Отстраняване на мамарни импланти и липофилинг на гърдата Индивидуална цена

Направете запитване

Име *

Фамилия *

Телефон *

E-mail *

Пояснение *