Смяна на имплантите и промяна в анатомичния им план

Описание

Всичко написано в секция „Смяна на имплантите “ е актуално и в тази глава. С някои особености!

Всички пациентки, оперирани преди 2011г., трябва отново да прегледат документацията си за поставени под жлезата импланти и дали самите те или лекари, които са ги преглеждали са установили проблеми, свързани с мястото на поставяне на имплантите. Възможно е такива проблеми никога да не възникнат, но след 2005г. в световната литература зачестиха съобщенията за по-висока честота на капсулна контрактура при импланти, поставени под жлезата на гърдата. Така се затвърди ново направление в естетичната хирургия на бюста, което бе наречено „ Replacement“ – промяна в анатомичната план на поставяне на импланта. Анатомичен план е точно този термин, който описва къде е поставен импланта: зад жлезата, непълно или частично зад пекторалния мускул.

Основна цел на „replacement“ операцията е да преодолее неблагополучията, последващи поставянето на имплант в не толкова сигурен анатомичен план или неблагополучията, последващи поставянето на грешен тип имплант. Какви са точно причините за предприеманата операция е от огромно значение в планирането на последващата операция за уголемяване на бюста.

Преди операцията

При консултацията трябва да се изяснят основните въпроси:

  • Типа на поставените силиконови импланти.
  • Точният анатомичен план на поставените силиконови импланти.
  • Проблемите последвали първата или предишните операции.
  • Съставяне на нов оперативен план.
  • Избор на нови импланти.

Всички мерки за предоперативна подготодка на пациента, описани при другите оперативни интервенции важат и тук. Ние ще ги обсъдим подробно на консултация. При планиране на тази оперативна интервенция по-често се налагат допълнителни високоспециализирани диагностични средства, чрез които да се установят точно създадените анатомични отношения в тъканите.

Самата операция

Д-р Молов като Ваш пластичен хирург е с над осемнадесетгодишен опит с пластичната, естетична, реконструктивна и обща хирургия на гърдата! Самата операция е с продължителност от 3 до 4 часа, в зависимост от тежестта на проблемите, които ще се решават. Следоперативното възстановяване е различно, но като цяло не се различава от това на първичното уголемяване на бюста (уголемяването на бюста за първи път). Спазват се и същите следоперативни и възстановителни мерки.

Финансови условия на операцията.

Цени

Направете запитване

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Доктор Веселин Молов / Инвела Клиник