Във връзка с нарасналата практика на Инвела Клиник, Д-р Веселин Молов информира бъдещите си пациенти, че от 30. Юни 2021г. ще актуализира цените на медицинските си услуги. На всички пациенти, консултирани до тази дата ще бъдат предложени медицински услуги от настоящия ценоразпис.

Инвела Клиник ще положи всички усилия да запази форми на настоящия ценоразпис за всички досегашни наши пациенти!

Търсене на процедури

Ринопластика

Ринопластика

Носът е централен елемент от лицевата естетика. Неговата съразмерност, симетрия и хармония са важни елементи, които формират елегантното лице.

Вродените деформации на носа могат да се изявят с прекомерно подчертаване на някои от елементите му – напр. гърбицата, ноздрите, външните стени. Тези деформации могат да нарушат естетичните отношение на носа с другите съседни области на лицето – с горната устна, с бузите, с челото, с очите. Понякога единственото и най-силно отражение на некрасивия нос е потиснатото самочувствие и необяснимата трудност в контактите с хората, затвореност и дистанцираност от живота.

Придобитите деформации на носа са най-често вследствие на травма, възпаление или туморен процес. Те много рязко могат да преобърнат живота на човека, което да го отдалечи от приятели, семейство и кариера.

Ако Вашето търсене за промяна е свързано с промяна в естетиката на носа, ако Вашите проучвания са показали, че операция на носа е необходима, тогава терминът „ринопластика“ все повече и повече ще е това, за което ще се интересувате.

РИНОПЛАСТИКА

За да говорим на един език, когато става въпрос за ринопластиката трябва да споменем кои са основните термини, които пластичните хирурзи използват в ежедневната си работа по носа. Носът има пирамидална структура, изградена от костно - хрущялен скелет и обвита от кожната покривка.

Той има малко количество подкожна мастна тъкан, което прави много видими на повърхността на кожата всички деформации на подкожната рамка.

Деформациите на гърба на носа може да са вследствие от деформации на костната му или хрущялната му част. Деформациите в областта на ноздрите и върха на носа могат да бъдат вследствие изменения на един, няколко или всички елементи от хрущялната му рамка.

Най-честите промени, търсени при ринопластика са:

  • Премахване или моделиране на съществуващата гърбица на носа
  • Промени във върха на носа
  • Преодоляване на проблеми, свързани с дишането

В практиката на ринопластиката съществуват два големи типа операции: отворена ринопластика и затворена (ендоназална) ринопластика. Д-р Молов като Ваш пластичен хирург борави отлично и с двете техники!

При отворената ринопластика под директен поглед внимателно и предвидимо се моделират всички планирани за промяна елементи. Тази по-голяма по обем интервенция се отблагодарява с много добри крайни резултати и силна удовлетвореност на пациентите от операцията. Отворената ринопластика дава възможност за много по-добри и стабилни резултати и в случаите на лека промяна на формата, и при такива с драстична промяна в носа.

МОДЕРНАТА РИНОПЛАСТИКА

Едно много често сериозно неразбиране относно ринопластиката е, че тя ще Ви „даде нос” подобен на друг „правен” от същия хирург. Модерната ринопластика е хирургия на милиметрите. Тя е хирургия на индивидуално планираната операция, стъпка по стъпка. Тя не лекува болест, а подобрява естетиката и е резултат на години обучение в най-фините детайли на пластичната хирургия.

ВТОРИЧНА РИНОПЛАСТИКА

Над 50% от пациентите ни за ринопластика са вторични или ревизионни ринопластики, за корекции на грешки или деформитети, настъпили по време на първата операция (първична ринопластика). След време става видимо, че ако е приложена „конвейрна“ хирургия, то това е довело до игнориране на важни подробности при операцията, изчерпала е бюджета на пациента и го е оставила без възможност, освен тази на новопланирана операция. Понякога самия заздравителен процес не винаги протича по „мед и масло“. Реалността в хирургията е и такава. И ако консервативните средства в следоперативния период не могат да подобрят резултата – пътя е пак към вторична операция. Ясно е, обаче че шансовете за достигане на желания резултат намаляват с всяка следваща намеса. Затова е много важно първата операция да е максимално подробно планирана и точно изпълнена, с ясното съзнание, че това следва да е единствената операция за пациента.

СТАРЕЕЩИЯ НОС

За младия пациент мотивът за ринопластиката може да е ремоделиране на носа, така че той да подобри естетиката на лицето. За по-възрастния пациент, обаче причината за ринопластиката може да бъде да се намалят или отстранят белезите на стареенето, а преодоляването на т. нар. „спаднал нос” да осигури по-младежко и освежено лицево изражение.

ЦЕНИТЕ НА РИНОПЛАСТИКАТА

За съжаление понякога е трудно да се даде веднага точна цена на ринопластиката без пациентът да е прегледан и да е съставен точен оперативен план. Цената логично зависи от комплексността и детайлите на хирургията. В цената се включват: хонорара на хирурга, цената на клиниката, престоят и анестезията.

КОНСУЛТАЦИЯТА ЗА РИНОПЛАСТИКА

Най-подходящият кандидат за операция е такъв в добро здраве, непушач, търсещ подобрение в изгледа на носа ,а не перфектен стандартен нос. По време на консултацията внимателно ще анализираме морфологията и естетиката на Вашия нос. Ще направим подробен анализ на мекотъканните, костните и/или хрущялните елементи, имащи нужда и възможност за промяна.

ПЪРВАТА КОНСУЛТАЦИЯ

На първата консултация се дефинират основните търсени промени в носа. Съставя се първоначален оперативен план и се организират основните изследвания преди операцията.

ПЪРВИЧНА РИНОПЛАСТИКА

Модерната ринопластика се определя като най-трудната операция, не защото не могат да се намерят достатъчно добри хирурзи със сръчни ръце, а защото всеки нос е различен в анатомията си. Различния строеж определя и различни (специфични) техники за корекция на деформитетите. За хирурга е абсолютно задължително да направи подробен, прецизен и пълен анализ на морфологията на подлежащия на операция нос, насочвайки своето внимание към естетичните и функционални деформации . Следващата стъпка е да бъде формулиран ясен оперативен план, в който присъства корекцията на тези деформитети.

За изпълнението на една качествена първична ринопластика са необходими 3-4 часа внимателно опериране. При вторичните ринопластики това време е 5-6 часа. Дори да е тежко на екипите, това време е необходимо за прецизна работа в деликатна среда.

Много пациенти се интересуват колко време ще е необходимо за пълното изчезване на отока на носа и появата на окончателния му вариант. Ринопластиката не е процедура, при която крайният резултат може да се види след 3 месеца! Всъщност при повечето от пациентите е необходимо година и повече, за да се оттегли напълно отока и да се види крайният резултат. Това не означава, че носът ще е деформиран или много променен, но със сигурност означава, че още зараства заедно с намаляването на отока. Какъв е приблизително процесът на намаляване на отока?

Веднага след операцията, отокът всъщност ще се засили. Това е особено изразено около свалянето на тампоните. В края на първата седмица има все още значително подуване. Пациентите могат да се върнат на работа през този период, но харесват много малък процент от новия си нос – обикновено един, два елемента. През втората седмица, след сваляне на тампоните и шините, отокът вече е спаднал дотолкова, че пациентите започват да харесват повече елементи от носа си. След около месец подуването е спаднало драстично и пациентът харесва много повече елементи от носа и носа си като цяло. Все още през този период носът не изглежда много добре на фотография. След 3-6 месеца той вече става и „фотогеничен”. Финалната форма на носа се създава в края на първата година след операцията и се променя още малко до втората и третата година.

Всеки отделен пациент има индивидуален отговор след ринопластиката. При някои отокът е съвсем малко, докато при други отнема доста време на възстановяване. Отокът варира и от това колко обширна е била операцията и колко зони са оперирани. Зависи и от вида ринопластика - отворена или затворена, каква е дебелината на кожата, какви са следоперативните грижи, каква е общата нагласа на организма към ранево зарастване. Колкото по–комплексна е хирургичната операция, толкова отокът е по-изразен. Върхът на носа задържа отока най-дълго време всравнение с останалите му части. Отворената ринопластика е свързана с по-продължителен оток, в сравнение с затворената.

Продължителното подуване понякога налага някои допълнителни мероприятия:

  • Промяна в диетата: спиране за около месец на алкохолни напитки, особено бира и вино.
  • Спиране на тютюнопушенето
  • Избягване на пикантни, лютиви и много мазни храни
  • Специфични кожни превръзки (ако кожата ги толерира)
  • Стероидни инжекции локално

Продължителният оток обикновено се овладява с локални средства и не налага втора операция за неговото преодоляване.

Модерната философия в ринопластиката е носът да се направи здрав, дори по-здрав от носа преди операцията. Това е крайно необходимо, за да устои той на контракцията на белезите при заздравяването. По данни на световни експерти ринопластици в края на първата година един опериран нос достига 50-60% от окончателния си вид, като той се променя и адаптира към окончателната си форма все повече и повече след този срок.

Търпение!

Финансови условия. Цени на естетичните операции на носа в практиката на д-р Молов

Направете запитване

Име *

Фамилия *

Телефон *

E-mail *

Пояснение *

Уважаеми пациенти, приятели и колеги!

Вече няколко години „Инвела Клиник“ развива своята практика по естетична и пластична хирургия! Усилията на целия екип не останаха без плодове! Клиниката се разви, укрепна и стабилизира! Световната пандемия се отрази и върху нашата практика, така както и на всички хора! И ние направихме своите изводи и стъпки занапред!

Нашите планове са през есента да разширим дейността си в нова, самостоятелна, бутикова клиника, която ситуирахме извън големите градове, така че да имаме своя вариант, ако пандемията се върне отново. За съжаление и световната и нашата медицинска общност не дава категоричен отговор на много важни въпроси – каква е природата, произхода и модела на бъдещо поведение на този вирус. Общото усещане в обществото е на неспокойствие от един явно променящ се свят! През есента „Инвела Клиник“ ще заработи и в нова, бутикова Клиника в гр. Смолян. Сградата е напълно самостоятелна и позволява тотален противоепидемичен контрол при уютно и самостоятелно функциониране. Разгъната на площ от 1000 м2, тя позволява спазването на едно от кардиналните противоепидемични и изобщо хигиенни изисквания - достатъчна дистанция, без смесване на потоци от различни пациенти. Тя е създадена де посрещне предизвикателствата на настъпващата ера на индивидуална медицина, ситуирана във високоспециализирани бутикови клиники, разположени в екологично чисти райони.

Споделяме с Вас новия ценоразпис на медицинските услуги, предлагани от Инвела Клиник в София, Бургас и Смолян. Екипът ме подкрепя с уверението, че не цената, а професионалното отношение към всеки един детайл на Вашата естетична пластична операция е неговата цел. И аз съм оптимист за новите ни начинания!

Всички записани операции и всички пациенти, консултирани до 30 юни ще запазят своите ценови предложения за София и Бургас!

Консултирайте се с д-р Веселин Молов, ДМ! До среща!