Търсене на процедури

Онкопластична хирургия

Онкопластичната хирургия е клон от пластичната хирургия. Тази хирургия се изпълнява по време на (едновременно с) операцията за отстраняване на туморна формация. Терминът е приложен за хирургично лечение на рака на гърдата, но се използва и при операции за други тумори, особено на повърхността на човешкото тяло, когато се съчетават методите на онкологичната и пластичната хирургия.

Онкопластична хирургия при рак на гърдата

При онкопластичната хирургия се използва модел от естетичната пластична хиругия, чрез който се премоделира гърдата и се отстранява туморната формация. Получава се нова, чиста от тумор гърда, чиято форма е естетически моделирана. На един етап! В една операция!

Тази концепция има две страни – онкологична и естетична. Те в никой случаи не си противоречат! Онкологичният принцип е на органосъхраняващата хирургия – ако заболяването позволява гърдата да се запази, тогава е възможен този модел на операция. Ако установения тумор е по-малък от два сантиметра в диаметър, тогава гърдата може да се запази при операцията. Онкопластичната хирургия може да направи това с модел от естетичните операции на гърдата – например с операция за намаляване на бюста, в тази част, която ще отпадне при самата естетична операция, попада и туморния процес. Моделът на отпадане може да бъда различен, в зависимо от това, къде е разположен самия тумор – в коя част от гърдата. Това умение за преценка на съчетанията е сърцевината на правилния избор на операция. Задължителна е лимфната дисекция (отстраняването на всички лимфни възли) в подмишничната ямка от същата страна.

Туморът, както и лимфните възли се изпращат за хистологично изследване. Туморът се изследва и за естроген-прогестеронов статус и някои други показатели. Задължителна е преценката след операция дали да се проведе лъче- и химиотерапия. Лъчетерапията осигурява т.нар. локален контрол на болестта - т.е тя цели да се унищожат най-малките и невидими с просто око туморни клетки като се „бомбардира“ с рентгенови лъчи цялата зона, в която е лежал туморния процес. Химиотерапията цели да унищожи онези клетки, които са тръгнали да се разпространяват в тялото през лимфната система. Тя се назначава тогава, когато в изследваните отстранени лимфни възли се установят метастази от тумора. Имуномодулацията и имуностимулацията са две модерни форми на лечение, които днес заедно с генното инженерство все повече спасяват живот след заболяване.

В другите области на тялото онкопластичната хирургия също има много голяма зона на приложение. Пациентът получава няколко значими ползи, когато едновременно с отстраняването на тумора се осъществява и пластично покриване на дефекта: По-голяма сигурност от операцията – онкопластичната хирургия позволява да се изреже по-нашироко, отколкото това става със стандартна операция, защото хирургът от самото начало планира използването на пластичен метод за покриването на дефекта. Естетичния резултат е много по-добър, особено в зоната на лицето и ръцете. Ползите за пациента са безспорни!

Финансови условия на операцията. Цени на онкопластичната хирургия.

Онкопластична хирургия по повод рак на гърдата.

# Процедура Цена
1 Едномоментно отстраняване на тумор във външните квадранти на гърдата, оформяне на нова гърда и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 5600 лв.
2 Едномоментно отстраняване на тумора в долните квадранти на гърдта, оформяне на нова гърда и и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 5700 лв.
3 Едномоментно отстраняване на тумора във вътрешните квадранти на гърдта, оформяне на нова гърда и и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 5700 лв.
4 Едномоментно отстраняване на тумора зад ареолата, оформяне на нова гърда и и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3. 6000 лв.
5 Двустранна субкутанна мастектомия, възстановяване на гърдата и аксиларна лимфна дисекция L1, L2, L3 8000 лв.
# Профилактична / предпазваща хирургия по повод рак на гърдата. Цена
1 Субкутанна мастектомия двустранно и възстановяване на гърдата с анатомични импланти. Включена цена на импланта. 8000 лв.
2 Двустранна субкутанна и реконструкция с деепителизиран ТРАМ. 8000 лв.
3 Двустнна субкутанна мастектомия, намаляване на двете гърди и оформяне на пълнеж от кожните ламба. 5000 лв.
# Онкопластична хирургия в други зони на тялото Цена
1 Отстраняване на формация в областта на лицето и покриване на дефекта с метод от естетичната пластичана хирургия. 2200 лв.
2 Отстраняване на много голяма формация в областта на лицето и покриване на дефекта с метод от естетичната пластична хирургия. 4500 лв.
3 Отстраняване на формация в областта на окосмената част на главата и покриване на дефекта с метод от естетичната пластична хирургия. Без цената на допълнителни материали ако се налагат. 1800 лв.
4 Отстраняване на много голяма формация в областта на окосмената част на главата и покриване на дефекта с метод от естетичната пластична хирургия. 3500 лв.
5 Отстраняване на формация в областта на тялото и покриване на дефекта с метод от естетичната пластична хирургия. 1500 лв.
6 Отстраняване на много голяма формация в областта на тялото и покриване на дефекта с метод от естетичната пластична хирургия. 3000 лв.
7 Отстраняване на формация в областта на ръцете и краката и покриване на дефекта с метод от естетичната пластична хирургия. 3500 лв.
8 Отстраняване на много голяма формация в областта на ръцете и краката и покриване на дефекта с метод от естетичната пластичана хирургия. 4000 лв.
8 Като „голяма“ се класифицира формация с диаметър над 4 см.
При комбинирани и многоетапни операции цените на отделните етапи и необходимите медицински пособия за изпълнението им се обсъждат отделно.

Направете запитване

Име *

Фамилия *

Телефон *

E-mail *

Пояснение *