Естетично пластично моделиране на тялото

Описание

Лифтинг на различни части от тялото.

Естетичното пластично моделиране на тялото се свързва с Lifting- процедурите в различните области. Най-често те се налагат за компенсиране на кожната отпуснатост и излишък след масивно отслабване или с възрастта.

Общото за всички тези форми е кожното премоделиране, чрез изрязване, по маниер подобен на този при абдоминопластиката, но с отчитане спецификата на конкретната област.

Най- често в този дял на естетичната пластична хирургия попадат:

 • Лифтинг на предната и вътрешната повърхност на бедрото (Inner Tight lift)
 • Лифтинг на седалището (Buttock lift)
 • Лифтинг на тъканите на мишницата (Arm lift)
 • Циркумферентен лифтинг на тялото (Circumferential Body lift)

В основата на причините за спадането, което е обект на последващата Lifting- процедура е лошата кожна еластичност, до която водят възрастта, слънчевата увреда на кожата, промените в телесното тегло и генетичните фактори.

Често пъти конкретните причини, за да се реши един пациент на с Lifting- процедура са:

 • Значимо, понякога дори драстично, отслабване
 • Значимо тегло и отпускане на кожата, заедно с желанието общо да се намалят килограмите чрез премахване на тъкани в определени зони.

Каквито и да са причините трябва да се осъзнае, че операцията няма да подобри качеството на самата кожа.

Lifting-процедурите са противопоказани ако:

 • Пациентът има тежки хронични заболявания като диабет и сърдечна патология.
 • Планира да отслабне допълнително.
 • Телесният индекс на тегло е > 32
 • Пациентът е упорит пушач

Преди операцията. Първа консултация.

На първата консултация се прави подробен анализ на медицинското състояние и заболявания, които имат отношение към настоящата операция. Ще се прецени какво е влиянието на приемани медикаменти и начина Ви на живот. Ще се прецени бъдещото поведение по отношение на диетичен режим и свалянето на килограми. Ще поговорим за спецификата на операцията във всяка една зона – мишници, бедра, глутеус и т.н., които са обект на търсената процедура.

На първата консултация се прави пълно изследване, за да се определят лечебните възможности. Назначават се основните клинико-лабораторни и инструмен-тални изследвания. Правят се фотографии, които да помогнат в планирането на операцията.

Много важен етап е да се определи къде е границата между възможното и желаното, претегляйки рисковете и ползите от операцията.

Преди операцията

Спрете тютюнопушенето! Никотинът блокира кръвоснабдяването, осигурявано от най-малките кръвоносни съдове, което при Lifting-операцията е от кардинално значение за успеха. Тютюнопушенето драстично увеличава риска от усложнения като раневи проблеми, инфекции и разширение на белега. Цигарите трябва да се спрат както преди операцията, така и по време на възстановителния период.

Трябва да се спрат и определени медикаменти като Аспирин, нестероидни противовъзпалителни, лекарства за отслабване, хранителни добавки и витамини като Vit E. Спира се и приемането на противозачатъчни за дамите. Всички те повлияват склонно-стта към кървене.

Добре е да сте достигнали до идеалното за Вас тегло и да го запазите за поне три месеца преди операцията. Значителната промяна в телесното тегло, в каквато и да е посока ще промени резултатите, достигнати на операцията.

Операцията.

За всяка конкретна форма на Lifting-операция има конкретна форма на инцизията, при която планираните като излишни кожа и подкожие се отстраняват. Самата операция може да продължи от два до четири часа, в зависимост от зоната, в която ще се оперира.

След операцията Вие ще сте настанени в стая за следоперативно възстановяване. Раните ще са превързани, а от тялото дренове ще извеждат секрецията от организма.

Още в деня след операцията ще започне раздвижването Ви, а дреновете ще се свалят тогава, когато вече няма опасност за здравето Ви, а това може да значи от една до три седмици след операцията. Ще бъдат назначени антибиотици и обезболяващи медикаменти, които да осигурят един безпроблемен следоперативен период.

При всички форми на Lifting операция се носи поддържащо еластично бельо, което да подсигури безпроблемното протичане на следоперативния период и Вашия комфорт.

Специфични грижи следва да се положат за белезите, които тук са под особено наблюдение и специално внимание. С времето те ще се подобряват.

При всички Lifting операции от особено значение е постепенното и внимателно увеличаване на двигателната активност. Особено трябва да се внимава с продължител-ните позиции на тялото, които напрягат шевната линия, за да не се стигне до отварянето и.

Възможни усложнения след операцията:

 • Набиране на течност в определен участък от кожата (сером). Дренажите в оперираната област спомагат за недопускането или намаляването на това усложнение. Появата му може да наложи аспирация или инцизия и допълнителен дренаж.
 • Лошо ранево зарастване или отваряне на раната. Това може да доведе до нова операция за зашиването и.
 • Груби белези. Белезите при всички форми на Lifting операции са видими и постоянни. С времето те се подобряват значително.
 • Промени в кожната чувствителност – намалена или увеличена кожна чувствител-ност. Обикновено проблемите са временни и постепенно изчезват.
 • При всяка една голяма операция е налице риск от кървене, инфекция или неочаквани реакции от анестезията.

Резултати от операцията.

Резултатите от операцията са дълготрайни. Ремоделирането на кожата значително подобрява контура на областите. С времето белезите се подобряват значително, особено при положени добри грижи за тях.

Цени

Направете запитване

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Доктор Веселин Молов / Инвела Клиник