За нас

"Възстановителната хирургия е специалност, която не може да бъде овладяна от начинаещия лекар без достатъчно предварителна подготовка по обща хирургия. Тя е специалност в специалността на оформени вече хирурзи."

Никола Недков, 1956г.

Д-р Веселин В. Молов, ДМ

През 1997 г. завършва с отличие медицина в Медицински Университет – Пловдив. Професионалната си кариера започва като лекар в Бърза Медицинска Помощ гр. Девин. През 1999 г. започва специализация по хирургия и през 2003 г. успешно защитава специалност по обща хирургия. През 2003 г. започва редовна докторантура по хирургия.

През 2007 г. защитава първия в България дисертационен труд, разглеждащ въпроса за онкопластичната хирургия на гърдата по повод рак на млечната жлеза. С това поставя началото на този нов клон от пластичната и онкологична хирургия в България. През 2012 г. успешно защитава специалност по пластична, реконструктивна и естетична хирургия.

Още с първите си стъпки в хирургията д-р В.Молов се насочва към пластичната и естетична хирургия.

През 2002г. предлага нов модел за операция при рак на гърдата – естетично премоделиране на гърдата, отстраняване на тумора и оформяне на нова гърда, чиста от тумор. Въвежда в България този модел две години след като той е въведен в Англия. Днес много от онколозите признават усилията, необходими за разчупване на консервативната система, която не е в услуга на пациента!

В първите седем години от своята кариера д-р Молов работи обща, гръдно-коремна, ендокринна, спешна и планова голяма и средна хирургия. В продължение на осем години работи голяма пластична и реконструктивна хирургия след изгаряния, тумори и последствията от тях.

От 2005г. съчетава практиката си по естетична, пластична и реконструктивна хирургия в държавни болници като УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив и „Пирогов“ – София и в частни здравни заведения. От 2016г. изцяло насочва практиката си към едни от най-престижните частни заведения в България. През 2017г. организира свой клиничен проект – „Инвела клиник“ – един от най-иновативните и динамично развиващи се проекти в областта на естетичната, пластична и реконструктивна хирургия в България!

В много тесни и приятелски отношения с редица световни и родни естетични, пластични и реконструктивни хирурзи в една мисия под мотото „Красотата е хармония!“

Участник в над 40 научни публикации в наши и международни списания.

Владее над 90 вида естетични операции на master class ниво, над 8000 оперирани пациенти, 80% иновативни и най-съвременни техники.

Преминал през всички стъпала на хирургичната практика!

Дългогодишен секретар на Българско Хирургично Дружество – Пловдив.

Дипломи

  • Диплома за завършено висше образование по медицина № 11293 / 20.10.1997 г.
  • Свидетелство за призната специалност по Хирургия № 008753 / 22.01.2004 г.
  • Свидетелство за призната специалност по Пластично-възстановителна и естетична хирургия № 016525 / 25.06. 2012 г.
  • Диплома за образователна и научна степен "Доктор" № 32198 / 24.03.2008 г.

Галерия