Естетична операция на устните

Описание

Устните са централен елемент в лицевата естетика, белег на чувствителност, сексапил и стил. Естетичното премоделиране на устните може да се осъществи със следните методи:

Инжекционни средства

Това са популярните днес филъри. Индустриален продукт, независимо от рафинираните техники за получаването им, те са и ще си останат и за в бъдеще чужд за организма продукт. Това не е голям проблем, ако организмът ги приеме за свои. Най-големият проблем е непредвидимостта на реакцията на организма към тях.

Придържайки се към Хипократовият принцип: „Първо да не се вреди“, ние като лекари не можем да погледнем пациента и да кажем: „Това няма да навреди“, защото не можем да предвидим, каква ще е реакцията към този материал. При някои пациенти реакцията може да е крайно непредвидима. Индустрията се старае и все по-нови технологични решения се включват за подобряване на тези материал. Има и такива, които помагат да се отстранят вече въведени материали. Да тръгне, обаче един лекар по плоскостта „сложи – махни – сложи – махни“ е несериозно!

Всяко въведено в организма вещество, което не е собствено на организма, предизвиква реакция тип „чуждо тяло“. Обикновено първата е по-слаба. Това дава възможността в сърдечната, съдовата, пластичната хирургия, неврохирургията да навлизат много нови технологични процедури. Втората и последващите реакции, обаче могат да бъдат много силни. И ако в специалността хирургия решението за втора и следваща операция или процедура е един сериозен процес, то хора с немедицинско образование бързо казват „ ще сложим още малко“ или „няма проблем, ще боднем пак“ и то се и налага, защото материалът изчезва.

И така при филърите всяка следваща процедура създава риск за влошаване на резултатите, за разлика от натуралните методи, при които всяка следваща процедура подобрява резултатите.

Моделиране на устните с импланти

Имплантите за устни създават траен резултат, при който не се налага „допълване“. Единствено трябва добре да се прецени как би се отразил този имплант в такава динамична зона, каквато са устните, при начина на живот, който води пациента.

Моделиране на устните по Colemann

Американският хирург и учен Colemann разработва метод, в основата на който стоят следните принципи: използване на мастната тъкан като средство за промяна, моделиране, контуриране и подмладяване на структурите на лицето, тялото и крайниците. Принципът „вземи и сложи“ се заменя от принципа „вземи, рафинирай и трансплантирай“.

Взетата мастна тъкан не просто се слага някъде, а се обработва по специфичен начин – тя се рафинира, след което по супер специфична техника се трансплантира в избраните зони – лицето, гърдите, тялото или крайниците. Устните са една от най-често моделираните зони на лицето.

Colemann постулира, че за да се гарантира траен резултат от липофилинга, в която и да е зона, трябва да се изпълнява в три последователни етапа: обемен, допълващ и изфиняващ. Известното в обществото „резорбиране“ на мастната тъкан, всъщност не е точно понятие, защото много малка част от мастната тъкан действително се резорбира – по-голяма част от нея се интегрира в областта. Тази поставена до мускул започва да прилича на мускул, тази поставена до кост придобива характеристиките на костта. Тази поставена до кожа подобрява качествата на самата кожа – нейният цвят и жизненост.

Вторият липофилинг допълва обемите, загубени това „тъканно доближаване“, а третият вече подчертава детайлите. Има съобщения в световната литература, при които някои автори сливат първия и втория етап. Те „препълват“(overfill) с такова количество, с каквото се очаква поставеният материал да намалее при своето интегриране. Все още не са публикувани дългосрочни резултати от такива изследвания.

В своя завършен вид уголемяването на устните по Colemann дава едни много естествени, атрактивни и с контури устни. Уголемяването на устните с мастна тъкан е едно от модерните, натуралистични направления в пластичната хирургия, наречено „биопластична хирургия“, на което ние сме последователи.

Цени

Направете запитване

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Задължително поле!

Доктор Веселин Молов / Инвела Клиник